مجله ی شعر برای همه ایرانیان
*** برای تو ***
پنجشنبه 07 مرداد 1395 ساعت 1:27 | بازدید : 597 | نویسنده : hashem133444 | ( نظرات )

 

             *** برای تو ***

   **********************************

     ا ین شعرِ نا نو شته ی ِ قلبم  /

 

     بر ا ی ِ  تو /

 

     ا ین  جان ِ ما نده  پَر یشَم /

 

     فَدا ی ِ  تو /

   **********************************

             *** هاشم توکلی ***

    

برچسب‌ها: پَر یشَم ,

موضوعات مرتبط: شعر فارسی , نیمایی ,

|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


*** کفش هایم اینجا ست ***
پنجشنبه 07 مرداد 1395 ساعت 0:46 | بازدید : 525 | نویسنده : hashem133444 | ( نظرات )

 

     *** کفش هایم اینجا ست ***

 *************************************

     منم آن خانه به دوش /

     لب یک راه ِ دراز /

     کفش هایم  اینجا ست /

     بس که از خستگی ِ راه ، سخن ها دارند /

     کو قدمهای قدیمی ، که مرا می بردند ؟ /

    کو دو چشمان صمیمی ، که مرا می دیدند ؟ /

     بس که از خستگی ِ راه سخن ها دارند /

     شده اند محرمِ راز /

     باز این خسته دل ِ شیدا یم /

     کفش هایم را دید /

     خنده زد  ، رقص کنان /

     جانم آ ورد به هو ش /

   ************************************

                    *** هاشم توکلی ***

برچسب‌ها: رقص ,

موضوعات مرتبط: شعر فارسی , نیمایی ,

|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 3


*** جا مانده ام چرا ؟ ***
شنبه 08 خرداد 1395 ساعت 21:19 | بازدید : 466 | نویسنده : hashem133444 | ( نظرات )

*** جامانده ام چرا؟ ***

**********************

ای مانده از تو، منَ

ای بهترین  سخن

جا مانده ام  چرا ؟

ای راهِ سرخِ ِ من

-

ای رفته تا  رَها

با بی شمارِ خود

 سرچشمه ی  بقا

ای  مرهم ِ  شِفا   

زخمی تویی چرا؟

-

گاهی من از امید

گاهی چه بی نوا

من ملتمِس به تو

محتاج ِ یک دعا

-

ای رفته نا کجا

وا رفته ام زخویش

تا رفته ای زِ من

جا مانده ام چرا؟

-

ای سرخِ پیرهن

ای مرغ ِ خوش سخن

آن دیو ، اهرمن

آن درد و مرگِ من 

دردِ بزرگ ِ من

-

آن انتهای ِ مرگ

با ما ند نش چه کرد

جا مانده ایم  همه

مهری به پا نکرد

-

هم  با  تبارما ن

هم   در دیارما ن

خنجر به پشت زد

بر اعتبارِ ما ن

*********************

*** هاشم توکلی ***

 

 

 

 

 

 

موضوعات مرتبط: شعر فارسی , نیمایی ,

|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 6


*** ای جاودان بمان ***
جمعه 10 ارديبهشت 1395 ساعت 0:8 | بازدید : 599 | نویسنده : hashem133444 | ( نظرات )

 

   ** ای جاودانبمان **    

**************************************************           

   نا مت بلند / 

              آ وا زه ا ت چنین /   

        سرو تما م قّد/   

             جای تو هیچ کَس /  

         هر جایِ میهنم /  

          هر گز نتا خت /  

            جز رفتگان ِ چند /  

            جز ما ند ِ گان بند/  

           بر را هیا ن ِ دَد/  

                                نو کیسه گا ن / این روبهان ِ چند/  

                                           آرام / 

              با تو شه ی ا د ب /  

           با هر مکا شفه /  

            دانه نشا نده ا ی /  

                ا ی جا ودان ، بمان /  

             هموا ره سر بلند /   

               دور از تو هر گَزَ ند/  

             **************************
                            * هاشم توکلی *               

 

موضوعات مرتبط: نیمایی ,

|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 1


*** من مرده بودم آن روز ***
پنجشنبه 19 فروردين 1395 ساعت 4:54 | بازدید : 491 | نویسنده : hashem133444 | ( نظرات )

     *** من مرده بودم آن روز ***

     **********************************   

     من مرده بودم /

             آن روز

     آخر/ اگر نبودی

     بی تو مگر که بودم ؟

     آخر مگر که بودی ؟

     حالا نشسته ام / باز

     در انتظارِ آن روز

     شاید دوباره / بودی !

     **********************************

 

     *********** هاشم توکلی ************

موضوعات مرتبط: شعر فارسی , نیمایی ,

|
امتیاز مطلب : 1
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


*** آمدی ای دوست ***
پنجشنبه 19 فروردين 1395 ساعت 4:37 | بازدید : 557 | نویسنده : hashem133444 | ( نظرات )

 

         *** آمدی با مِهر***    * برای آراسته ی عزیز*                        

      *****************************************

      آمدی ای دوست /

                  خوش  

      روزم  به تو بخشیده ام

      در کنارت

      سا لها را دیده ام

      آمدی با مِهر

      مِهرت پا یدار

      لحظه هایم  وا نمودی

      از گذشتِ روزگار

      گشت خا لی

      جایِ ِ آن َیِل بی شما ر

      این بهار/ ارزا نی ِ دل / یا دگار

      ای بما نی چون بها ر.

      *******************************************

 

      *************** هاشم توکلی *****************

موضوعات مرتبط: شعر فارسی , نیمایی ,

|
امتیاز مطلب : 1
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 1


*** آمدی ای دوست ***
پنجشنبه 19 فروردين 1395 ساعت 4:33 | بازدید : 417 | نویسنده : hashem133444 | ( نظرات )

از روز دستبرد به باغ و بهار تو
دارم غنیمت از تو گلی یادگار تو

تقویم را معطل پاییز کرده است
در من مرور باغ همیشه بهار تو

از باغ رد شدی که کشد سر مه تا ابد
بر چشم های میشی نرگس غبار تو

فرهاد کو که کوه به شیرین رهات کند
از یک نگاه کردن شوریده وار تو

کم کم به سنگ سرد سیه می شود بدل
خورشید هم نچرخد اگر در مدار تو

چشمی به تخت و پخت ندارم مرا بس است
یک صندلی برای نشستن کنار تو 

حسین منزوی                                    ارسال * هاشم توکلی *

 

موضوعات مرتبط: شعر فارسی , نیمایی ,

|
امتیاز مطلب : 2
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 1


*** ای شعر ***
یکشنبه 9 اسفند 1394 ساعت 23:22 | بازدید : 1425 | نویسنده : hashem133444 | ( نظرات )

 

 

                   *** ای شعر ***               *** هاشم توکلی ***

********************************************  

       سروده ام تو را

       میخِ ِ  تا بوتی هستی

       که در آن خواهم خٌفت

       و مرا خواهند برد / به گورستان ِ شاعران

       که نه / به شعرستان  

       ای شعر: سزای ِ تواین است ؟!!

       حَقیقت ِ تو چنین است ؟

       میخی بر تابوت ِ من

       ویا تا بوتی برای خویش

       تا  مرا بردند / تو را هم نیز

       شاعر/ خدا تو را بیا مرزد

       تابوت ، هم / لرزا نده ای پس از مردن

       مگر تو ، چه کرده ای

       جهان را چگونه دیده ای / چه گفته ای ؟

       کا ین عقوبت را

       بیگا نه با خویش ، برده ای

       دهانت را بستند / و چشمانت

       دستت  باز

      اَ َما / آخَرِ تو چگونه بود ؟

      چشمی با ز / دها نی با ز

      و  مشتی  بَسته

     ا ین چه مردنی است ؟

     عمری تو زنده ای .

 *******************************************

                 *** هاشم توکلی ***

 *******************************************

      

      

 

          

 

موضوعات مرتبط: شعر فارسی , نیمایی ,

|
امتیاز مطلب : 3
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 3


*** ای آخرین سخن ***
دوشنبه 26 بهمن 1394 ساعت 8:14 | بازدید : 1549 | نویسنده : hashem133444 | ( نظرات )

 

 

  *** ای آخرین سخن  ***        

***************************

ای/ بس که تکیه داده ای

                  به خود

شکسته ای   تمام

شاخ و/  بَرَت

چه کرده ای با خود ؟

ای ما نده بر سِنا ن

در رَدای خود !

قا متی خمیده  با ز

نا م تو یک  نیا ز

در آ سمان شد ی

گل واره  پیرهن

ای  آ خرین  سخن.

****************************

***هاشم توکلی***                                                                                  ****************************

موضوعات مرتبط: شعر فارسی , نیمایی ,

|
امتیاز مطلب : 4
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 4


*** سلام مرا برسا ن ***
پنجشنبه 10 دي 1394 ساعت 2:53 | بازدید : 1460 | نویسنده : hashem133444 | ( نظرات )

 

      *** سلام مرا برسا ن ***

     ****************************    

     دوست عزیز

     سلام  مرا  برسا ن

     بگو :

     به جز کمی / که  نه

     بگو که حا لی ، نیست

    عا لَمی غیا بِ  تو هست

      -   -  

     به آ ن  ستا ره  بگو

     کمی بتا بد  نور

     کمی ببا رد مِهر

     به عا شِقَش  ا ز  دور

      -    -

     تو /  حا لِ ِ  مرا  بنگر

     سلام  مرا  برسا ن

     بگو که  بی تو غَمی

     به جا نش ا فتا ده است .

     *****************************

               *** هاشم توکلی ***

 

     *****************************

موضوعات مرتبط: شعر فارسی , نیمایی ,

|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 5


*** گلا یه نیست ***
پنجشنبه 19 آذر 1394 ساعت 2:29 | بازدید : 538 | نویسنده : hashem133444 | ( نظرات )

 

               *** گلایه نیست ***

      ******************************

     گلایه نیست که بر دوش می کشم

     بارِ دل است .

     ببین ، زخم شانه ها یم چیست

     از هجوم عذاب آن حرا می ها

     شِفا چیست ؟ / برخیز و بیا ور

     کهنه مَرهَمی بر این نا سورِ شب .

     تابه ای گداخته ، از جنس غرور

     با این دل ِ بزرگ و پریش ، و شانه های صبور

     که خسته اند / با این غرورِ خویش

     سر می کشد مدام / دردی ز شا نه ام

     صدها ستاره مرد/ روزی که غرق نور، غرق شراره بود

     از من مپرس، مپرس چند ین ستاره به آسمان رسید / ا ز خاک، نا پدید

     از درد دل ، از شانه ها بپرس/ تا بشنوی چه می کشم

     چندین هزارخسرو سرخ / از ابرهای سرخ و باران ِ خون ، که دید؟

     این همه بار به دوش است و منم کنج اتا ق

     ازدحام کلما تی مگرم چا ره کند / (سنگ الفا ظ) به دوشم

     غم خویشتن کم است / غم دوست می کشم .

     ***********************************************************

                                                             *** هاشم توکلی ***

     

 

     

موضوعات مرتبط: نیمایی ,

|
امتیاز مطلب : 4
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 2


*** فتنه از مردم ِ چشمان ِ تو بود ***
پنجشنبه 22 مرداد 1394 ساعت 1:45 | بازدید : 634 | نویسنده : hashem133444 | ( نظرات )

 

 

 

*** فتنه از مردم ِ چشمان ِ تو بود ***

*********************************

آخرین غصه  به نامم  کردی

آتش ِ فتنه  به  جانم   کردی

سند از آتش شبگیر تو بود

آن  جهنم که به نامم کردی

فتنه از مردم چشمان تو بود

سوخت باغی که خزانش کردی

لعنت آن ظهر که داغم کردی

آتشی بود به جانم کردی

هرچه در سینه خراجش دادم

تخته ای ماند قمارم کردی

********************************

*********** هاشم توکلی **********

موضوعات مرتبط: شعر فارسی , نیمایی ,

|
امتیاز مطلب : 4
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 4


*** ای ماه ِ من ، منیر ***
پنجشنبه 15 مرداد 1394 ساعت 3:28 | بازدید : 426 | نویسنده : hashem133444 | ( نظرات )

 

 

*** ای ماه ِ من ،  منیر***

********************************      

دست دلم بگیر

بر سر قد م گذار/ جا نم به لب میا ر

َردِ تو را گرفت

قلب ِ بها نه  گیر

ای ماه ِ من / منیر

گفتم که وا  کنی

زنجیر و کند و بند / از گردنم کمند

یک اشتبا ه ِ دل

این خرده را مگیر

ای ماه من /  منیر.

*********************************

*********** هاشم توکلی **********

 

 

موضوعات مرتبط: نیمایی ,

|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


*** گر چه اندوه به ما می آید ***
سه شنبه 30 تير 1394 ساعت 20:25 | بازدید : 536 | نویسنده : hashem133444 | ( نظرات )

 

 

 

      *** گر چه ا ند وه  به ما می آید ***

     ***********************************

     چه شود آخرِاین دل

     گفته بودند که مهر تو/  به ما می آید

خبر از ساحلِ ِ دور

کشتیِ ِ  رفته / به ساحل / پی ِ ما می آید

کاش خندان شود این دل

پیشگویی/ گفتَم / مرغ هوا می آید

باورم هست که مهر ِ تو/ به جا می آید

گفته اند آمد نت  باز/ زبی راهه ی دل

دردل کوچه نگاهی / پی ِ ما می آید

در شب وَهم صدایی / زخدا می آید.

گر چه اندوه ...

************ هاشم توکلی ***********

موضوعات مرتبط: نیمایی ,

|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


*** کاش یک گوشه ی چشمت ***
یکشنبه 28 تير 1394 ساعت 1:31 | بازدید : 438 | نویسنده : hashem133444 | ( نظرات )

 

 

 

*** کا ش یک گوشه ی چشمت ***

*********************************

کا ش یک بوته ی تو/ نرگسم / نسترنم

یا س ِ من / یا سمنم

به دلم جا می شد

کاش یک گوشه ی چشمت

نگهی

از نگاه و/ دلِ ِ دریا یی  تو

به دلم وا می شد

بَه/ که غوغا می شد

چشم در چشم ِ دلم/ می خندید

من که عمری نگهَ ام

به رَهَت / وا می شد

نرگس و یاس / تویی

گلدان ا َم

در پی دیدن تو

حیران ا َم

تا که دستان ِ تهی ما نده ی من

یک بغل وا می شد.

******* هاشم توکلی *******

 

 

 

موضوعات مرتبط: نیمایی ,

|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


*** گر چه اندوه به ما می آید ***
یکشنبه 28 تير 1394 ساعت 1:28 | بازدید : 472 | نویسنده : hashem133444 | ( نظرات )

 

 

 

      *** گر چه ا ند وه  به ما می آید ***

     ***********************************

     چه شود آخرِاین دل

     گفته بودند که مهر تو/  به ما می آید

خبر از ساحلِ ِ دور

کشتیِ ِ  رفته / به ساحل / پی ِ ما می آید

کاش خندان شود این دل

نرود مرغ زجا

پیشگویی/ گفتَم / مرغ هوا می آید

باورم هست که مهر ِ تو/ به جا می آید

گفته اند آمد نت  باز/ زبی راهه ی دل

دردل کوچه نگاهی / پی ِ ما می آید

در شب وَهم صدایی / زخدا می آید.

گر چه اندوه ...

************ هاشم توکلی ***********

موضوعات مرتبط: نیمایی ,

|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


*** عاشق منم ***
جمعه 19 تير 1394 ساعت 19:3 | بازدید : 400 | نویسنده : hashem133444 | ( نظرات )

 

 

       *** عاشق منم ***   

  ** ***********************

  اقامه بسته ام

  قنوتم مثنوی است

  رکوعم دو بیتی

  سجودم رباعی است

  سلامم غزل

  همه در دو رکعت /هزاران شده است

  کروری غزل/ مثنوی

  د عایم سپید

  برای تو خواندم

  که عاشق

  منم

***********************************

************ هاشم توکلی ************

 

 

موضوعات مرتبط: نیمایی ,

|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 1


*** تب دارم ***
پنجشنبه 18 تير 1394 ساعت 18:56 | بازدید : 377 | نویسنده : hashem133444 | ( نظرات )

 

      *** تب دارم ***

******************************                                           

من خوا ب د یده ا م

برا ی گل ها ی وحشی ِ زیبا

و با بونه ها یی که چیده ام

گلدا نی خریده ام

-

از دستانم

بالشی خواهم ساخت

تا تو آرا م  بخوا بی

را ستی یا د  تو  باشد

به شومینه نیازی نیست

 تب دارم .

********** هاشم توکلی **********

موضوعات مرتبط: نیمایی ,

|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 5
|
مجموع امتیاز : 5


*** گاهی دلم پر است ***
چهارشنبه 09 ارديبهشت 1394 ساعت 0:18 | بازدید : 1367 | نویسنده : hashem133444 | ( نظرات )

 

 

     *** گاهی دلم پر است ***       - هاشم توکلی-

*****************************************

        گاهی دلم پر است / از نعره ها

        گاهی میان باغ

       از بوته زار ِ خار

        سرمی رسد

       آشفته می کند / خیال عزیزی

       از نسترن / و سوسن

       از هر خیال ِپاک

       در باغ و کوچه باغ

       گاهی دلم تهی

       از دستِ بوته ها

       گل های سرخِ ِباغ / با خونِ ِ دل چه داغ

       سروِ کنار جوی / از رنجِ ِ جستجوی

       گفتم به هر گلی

       هر گوشه ای سلام

       سهمی نبرده ام / از طعنه ها مدام

       از هر کنایه ای

       ای بهترین سراغ

       ای بهترین کَلام

*************************هاشم توکلی********

 

      

     

  

 

برچسب‌ها: باغ ,

موضوعات مرتبط: نیمایی ,

|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


*** سر می رسد بهار ***
پنجشنبه 28 اسفند 1393 ساعت 5:38 | بازدید : 1162 | نویسنده : hashem133444 | ( نظرات )

 

 

     ***سر می رسد بهار***

     *********************

     با خنده های ِسبز

     با دیده ها ، به راه

     با یاس ِ پیرِ باغ

     سرگشته ، نقره داغ

     با سرخ گل ز داغ

     در هر حیاط و باغ

     با بید ِ سر به زیر

     کو مانده نا امید

     سر می دهد امید

     سر می رسد هَزار.

     -

     چندی سیه کلاغ

     هی قار و قار و قار

     سرمی دهند شعار

     بر سبزِ روزگار.

     با خنده این بهار:

     این فصل دیگری است

     برباغ و کوه و دشت

     سرما دگر گذشت .

     قمری ترانه خوان

     برشاخه یِ ِ جوان

     می خواند از قرار:

     سرخی ز روی ِ ماست

     تا می رسد نگار.

     -

     عید است و این بهار

     دست از سخن  مدار

     از بلبلان بگو

     برشاخ ِانتظار.

     بر رشته های ِ سیم

     بر پایه های ِ برق

     فوجی ز چلچله

     سرمی دهند مدام

     آغاز ِ این بهار.

     می خواندش چه سرخ

     گل برتن ِ بهار.

     اطراق کرده سبز

     سز می رسد بهار.

 

     *********************** هاشم توکلی*********************

                               

    

    

    

 

موضوعات مرتبط: نیمایی ,

|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


هه ردی شه فیق
چهارشنبه 24 دي 1393 ساعت 14:51 | بازدید : 466 | نویسنده : كاوه | ( نظرات )

"هه ردی شه فیق"یکی از شاعران سبک نو کردستان است.در بسیاری از سایتها'روزنامه ها و مجلات در مورد آثار ادبیش مطالبی نوشته اند.در مجلات و روزنامه های معتبر کردستان شعر'داستان و نامه های ادبیش منتشر شده .مولف کتابی به نام "تندیسی از استخوان" است.در بسیاری از شهرهای کردستان 
شب شعر برگزار کرده است.تعدادی از شعرهایش به زبانهای عربی و انگلیسی ترجمه شده است. 
.... 

من دیوار و آسمان‌ها را جا گذاشتم 
از کوە‌های سنگی و لالەزارها گذشتم 
یک وقت‌هایی پرندە بودم در آسمان 
وقت‌های دیگری هم گرگ بودم در زمین 
من می‌بایست همەی کیهان را بە دنبال خوشبختی طی بکنم 
آسمان‌های زیادی دیدم کە برای پرواز نبود، 
با این حالی اما من، پرندە بودم 
زمین‌های زیادی دیدم برای گذشتن نبودند 
آهوان زیادی دیدم کە چشم‌هایشان پُر بود از چاقو 
اما من تبدیل نشدم بە پلنگ 
می‌بایستی همین گونە ادامە بدم تا آن قلەای کە می‌رسیدم، نایستم. 
چگونە گلولە درون تن می‌ایستد 
اینگونە در دلش ایستادم 
اما او دیگر رفت 
----------------------- 
من دیوارو ئاسمانەکانم بەجێهێشت 
بەناو شاخ و لالەزارەکانا ڕۆیشتم 
جارێک باڵندەبووم لەئاسمان و 
جارێکى تر گورگ بووم لەزەمین 
من دەبوو هەمووکەون بەدواى بەختەوەریدا تەیبکەم 
ئاسمانى زۆرم بینى هی فڕین نەبوو 
کەچى من هەرباڵندەبووم 
زەوى زۆرم بینى هى ڕۆیشتن نەبوو 
ئاسکى زۆرم بینى چاوەکانیان پڕبوون لەچەقۆ 
بەڵام من نەبووم بەپڵنگ 
ئەبوو هەروا بڕۆم تائەولوتکەیەى ئەیگەمێ پشونەدەم 
وەک چۆن گوللە لەنێو گۆشتدا ئەوەستێت 
ئاوا لەناو دڵیداوەستام 
بەڵام ئیتر ئەوڕۆشت 
---------------------------------- 
من بهنگام تماشای گل حیاط خانه‌یمان ریحان شدم، 
نامزدم بهنگام تکرار آواز خیال، خیال. 
همسایەمان بە دنبال پول تبدیل شد بە پول 
و یکی از دوست‌هایم در سنگر تبدیل شد بە باروت و 
مانند دودی سیاە بە آسمان رفت 
تو نیز بە دنبال خواندن شعری تاریک، تبدیل شدی بە شب 
تو! ای کسی کە خواندن این شعر پُرت کرد از تاریکی 
بە یاد داشتە باش 
مادرم بە پای دوختن پ�

 

 

hardi shafiq

موضوعات مرتبط: نیمایی ,

|
امتیاز مطلب : 1
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 21


شعری برای زمستان
شنبه 06 دي 1393 ساعت 23:43 | بازدید : 502 | نویسنده : كاوه | ( نظرات )

شعر زمستان نیمایوشیج

در شب سرد زمستانی

 

کوره ی خورشید هم، چون کوره ی گرم چراغ من نمی­سوزد

 

و به مانند چراغ من

 

نه می افروزد چراغی هیچ،

 

نه فرو بسته به یخ ماهی که از بالا می افروزد …

 

من چراغم را در آمدرفتن همسایه­ام افروختم در یک شب تاریک

 

و شب سرد زمستان بود،

 

باد می پیچید با کاج،

 

در میان کومه­ها خاموش

 

گم شد او از من جدا زین جاده­ی باریک

 

و هنوز قصه بر یاد است

 

وین سخن آویزه­ی لب:

 

که می افروزد؟ که می سوزد؟

 

چه کسی این قصه را در دل می اندوزد؟

 

در شب سرد زمستانی

 

کوره ی خورشید هم، چون کوره ی گرم چراغ من نمی سوزد.


موضوعات مرتبط: نیمایی ,

|
امتیاز مطلب : 3
|
تعداد امتیازدهندگان : 3
|
مجموع امتیاز : 14


*** هزار بار آمدم ***
یکشنبه 30 آذر 1393 ساعت 8:34 | بازدید : 482 | نویسنده : hashem133444 | ( نظرات )

 

***هزار بار آمدم***

   هزار بار آمدم

   هزار چراغ آوردم 

                    تو

                  نبودی

   یادم بود که زمستانی تاریک

   در کنارِ پی سوز/ نشسته بودی

    سو سویی/ نه

                      با

                        کورسویی

             ***

   در کوره راهی که/کجاوه ای می رفت

   و سواری بی سامان

   که/ تو را می برد

   به نا کجا آباد/ و رفتی تو

   به

         هر

                سو یی

           ***

   هزاربار ِدیگر

   هزار چراغ آوردم/ و گرمای ِ تن

   بهاااااار  /   آوردم

                   تو

               نبودی

     و پریشان / من

              که با چراغی در دست

              و شاخه گلی/

              حیران

              فتاده ام

              سویی    *********** هاشم توکلی***********

 

موضوعات مرتبط: نیمایی ,

|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 5
|
مجموع امتیاز : 10


تنهایی
پنجشنبه 23 مرداد 1393 ساعت 9:54 | بازدید : 456 | نویسنده : fourman | ( نظرات )

رنگ وبوی تازه ی ستاره های روی بام

عطرمیخک شکسته بال باغچه

شوق وآرزوی بال وپرگرفتن پرنده ها

رفته بربادروزها وخاطرات

 

من نشسته روی پلکان خاطره

بغض وحسرتی نشسته برگلوی من

چهره ی گرفته وخموش وساکتم

مادرم نظاره بر پلک های خسته ام

موضوعات مرتبط: شعر فارسی , نیمایی ,

|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 5
|
مجموع امتیاز : 5


ای خوشا
جمعه 17 مرداد 1393 ساعت 10:37 | بازدید : 440 | نویسنده : hooshyar1234 | ( نظرات )

 

ای خوشا

ای خوشا دل را رهین عشق دلبر داشتن

تاج شاهی بر سریر عشق بر سر داشتن

 

ای خوشا چون بیستون صد تیشه بر تن داشتن

عاشق فرهاد بودن حال خوشتر داشتن

 

ای خوشا چون نی نوای بی نوایان داشتن

طائری در دام بودن بال بی پر داشتن

 

ای خوشا بر بام دنیا کهکشانها داشتن

خوشه ها با نام پروین باغ اختر داشتن

 

ای خوشا با یاس بودن ژاله بر تن داشتن

چون زلیخا یوسفی را شاه و سرور داشتن

 

ای خوشا بر قله دل پرچمی افراشتن

در کلاس عشقبازان درس و منبر داشتن

 

ای خوشا چون شمع بودن شور آذر داشتن

گرد تو پروانه بودن جان دیگر داشتن

 

ای خوشا با گل نشستن یاسمنها داشتن

یادها از سوسن و سرو و صنوبر داشتن

 

ای خوشا در سلسبیلی چشمه دل داشتن

آب رکن آباد و گلگشتی به منظر داشتن

 

ای خوشا با گلعذاران حشر و نشری داشتن

ساقی میخانه بودن دل چو ساغر داشتن

 

ای خوشا از خود رهیدن شوق هجرت داشتن

جامه را بر تن دریدن جان برتر داشتن

موضوعات مرتبط: کلاسیک , نیمایی ,

|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 5
|
مجموع امتیاز : 6


سپید
پنجشنبه 15 خرداد 1393 ساعت 16:37 | بازدید : 525 | نویسنده : hashem133444 | ( نظرات )

( کجای کوچه آویزِ چراغی هست ؟)******

*************************************

شب است و خیس

                                                                                              آشفته

ز باران / باد

        سر در گم

کجایِ کوچه آویز چراغی هست ؟

اگر سوسوی نوری از گذرگاهت

به جا مانده است

تا مانده است دور

 از دست باران / باد

کجا دنبالِِ جای پای تو

                  خیره

بروی خاک کوچه /

چشم دوزم

تا رسد این خیس و آشفته

                  به تو

از دست باران / باد

                                                                                        حیرانم

کجای کوچه آویز چراغی هست ؟

-------------------------------                       ***  هاشم توکلی ***

                                                           شیراز              

 

                                                                                           

موضوعات مرتبط: شعر فارسی , کلاسیک , نیمایی , سپید ,

|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 5
|
مجموع امتیاز : 15


منوی کاربری


عضو شوید


نام کاربری :
رمز عبور :

:: فراموشی رمز عبور؟

عضویت سریع

نام کاربری :
رمز عبور :
تکرار رمز :
ایمیل :
نام اصلی :
کد امنیتی : * کد امنیتیبارگزاری مجدد
خبرنامه
براي اطلاع از آپيدت شدن وبلاگ در خبرنامه وبلاگ عضو شويد تا جديدترين مطالب به ايميل شما ارسال شود

دیگر موارد
آمار وب سایت

آمار مطالب

:: کل مطالب : 139
:: کل نظرات : 69

آمار کاربران

:: افراد آنلاین : 1
:: تعداد اعضا : 57

کاربران آنلاین


آمار بازدید

:: بازدید امروز : 80
:: باردید دیروز : 99
:: بازدید هفته : 1,118
:: بازدید ماه : 3,114
:: بازدید سال : 42,490
:: بازدید کلی : 294,050